Úvod

BÝT OPOROU PŘI VŠECH DŮLEŽITÝCH OTÁZKÁCH DOTÝKAJÍCÍCH SE PŘÍMO ČI NEPŘÍMO FINANCÍ
A MAJETKU, JE ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI.

podpis


Hypotéky

hypoteky

Hypotečním úvěr je úvěr určený na vlastní bydlení, ať už se jedná o byt, dům, chatu, chalupu, pozemek, vypořádání vlastnických, družstevních, dědických podílů. Na trhu v současné době můžete najít 16 hypotečních bank – každá z nich má své specifické produkty a rozdílné požadavky na bonitu klienta a další důležité parametry ovlivňující schválení úvěru.

Investice

investice

Každý člověk se snaží vytvořit si rezervy, v lepším případě své finanční rezervy zhodnotit. Ať už termínované vklady, různé typy spořících účtů, či investice do podílových fondů (life cycle či jiných), cenných papírů či obchodování na burze.